Solcleaner in 4 stappen:

1.      Bevochtig de zonnepanelen met water (bv. door ze zachtjes af te spuiten met een tuinslang)

2.      Voeg 250 ml Solcleaner toe aan een emmer met 10 liter water

3.      Reinig de panelen met de verdunde Solcleaneroplossing met behulp van een zachte spons of borstel en laat het product 3 à 5 minuten inwerken

4.      Spoel de panelen grondig af met zuiver water (bij voorkeur gedemineraliseerd)

Enkele bijkomende tips:

  • Bij voorkeur vindt het reinigen van de panelen plaats buiten volle zonuren (bv. bij bewolkt/mistig weer). Zo bekomt u de meest optimale reiniging en mist u tegelijk een minimum aan elektriciteitsproductie.
  • Veiligheid dient altijd uw voornaamste bezorgdheid te zijn. Indien de zonnepanelen bevestigd zijn op daken of andere hoge plaatsen en deze moeilijk bereikbaar zijn, dient u uw werkpositie op voorhand te plannen om uw veiligheid te garanderen.
  • Wandel nooit op of over de PV modules wanneer u ze schoonmaakt.
  • Spuit nooit water op het glazen oppervlak van PV modules wanneer hun temperatuur erg hoog is, aangezien dit kan leiden tot breuk.
  • Gebruik altijd een watersysteem met lage druk en een zachte spons of borstel om het glazen oppervlak van de panelen te poetsen en opbouw van stedelijke vervuiling, stof en/of vogelpoep te verwijderen. Gebruik nooit enige metalen, harde of scherpe voorwerpen of schurende methoden om zonnepanelen te reinigen aangezien dit hun glazen oppervlak kan krassen en beschadigen.
  • Maak gebruik van de poetsbeurt om het frame en de coating van uw zonnepanelen te inspecteren op defecten. Alhoewel de meeste PV modules een levensduur van 20 jaar of meer hebben, neigen de frames doorgaans iets sneller af te takelen. Afgetakelde of beschadigde frames zullen de levensduur van uw panelen verkorten. Ga ook na of er geen water toegang vindt tot de panelen teneinde dit te detecteren in een vroeg stadium. Check ten slotte ook of alle aansluitingen nog vastzitten.

Compositie: niet ionogene oppervlakte actieve stoffen, < 5% in water oplosbare oplosmiddelen, Ph – correctieven. Contacteer ons voor mee details omtrent samenstelling van het product.

In geval van oogcontact, onmiddellijk overvloedig spoelen met zuiver water gedurende 10 à 15 minuten. Indien er na oog- of huidcontact, inademing of inslikking van Solcleaner een ongewenst effect zou optreden, contact opnemen met een arts of het anti-gifcentrum (+32 (0) 70 245 245).